Felles samling av kursmoduler beregnet til bruk i sertifiseringsordninger.