Velkommen til tilgangssiden for e-læring i RETTS-Triage. Velg helseforetaket du tilhører under.

Kurs for personell som har gjennomgått nødnettsopplæring i annet foretak, eller på annen radioterminal.