Sykepleierne skal ha kjennskap til de mest vanlige nevrokirurgiske problemstillingene og tilstander, inkludert: hjernerystelse/commotio, subarachnioidalbl;dning, subduralbl;dning, hode- og nakkeskade

Sykepleierne skal ha kjennskap til de mest vanlige nevrologiske problemstillingene og tilstander, inkludert: Kramper/epilepsi, hjerneslag/TIA, ryggsmerter, hodepine, svimmelhet/vertigo.