Velkommen til området for ambulansetjenesten ved Vestre Viken HF

Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under Prehospitale tjenester og inndelt i tre distrikter. Ambulansetjenesten dekker områdene for befolkningen som tilhører sykehusene i Drammen, Ringerike, Kongsberg, samt Hallingdal Sjukestugu. Dette omfatter ambulansestasjonene i Sætre, Drammen, Hokksund, Prestfoss, Geithus, Noresund, Kongsberg, Veggli og Rødberg, Ringerike, Nes, Ål, Gol, Hemsedal og Geilo. Vi har 26 ambulanser i operativ drift, fordelt på 15 ambulansestasjoner. I tillegg har vi legeambulanse, to helseekspresser og en hvit pasienttransport bil. I 2019 kjørte ambulansene våre til sammen 2,2 millioner kilometer i forbindelse med oppdrag. Det tilsvarer 55 ganger rundt ekvator, og mer enn 20 av disse virtuelle rundene var med blålys på.

Har du noen spørsmål så ta kontakt med en oss i kompetanseavdelingen til Prehospitale tjenester på sak@vestreviken.no.