Område for månedlig faglig egeninnsats

Du kommer inn i månedlig egentrening ved å klikke på den stasjon som er din primærstasjon. Dette gjelder kun første gang, så er du inne.

Helse Nord-Trøndelag:

St. Olavs Hospital HF:

Helse Møre og Romsdal:

Gjester: