Her er kurs og fagstoff om psykisk helse og relaterte emner.

Kursene er åpne for alle i ambulansetjenesten i SI og gir en god oppfriskning i håndteringen av disse pasientgruppene. I tillegg er noe fagstoff svært nyttig før oppmøte på fagdag, f.eks fagdag i TKH

Innholdet er produsert og kvalitetssikret av Divisjon Psykisk Helsevern SI og andre HF tilknyttet NAKOS samarbeidet, og skal ikke gjengis uten tillatelse utenfor NAKOS portalen.

Klikk på teksten under for å komme til kurset Brøset Violence Cheklist

BVC

"Kurset" er en samling presentasjoner som omhandler psykiske lidelser.

Innholdet er tilrettelagt av ansatte i Divisjon Psykiskhelsevern, SIHF.
Kurset er beregnet på helsepersonell som bemanner ambulanser i Innlandet.

Teoretisk undervisning tiltenkt som del av fagdag i TKH, tilrettelagt av Divisjon Psykiskhelsevern, SIHF.