Utenlandske statsborgere som ikke har norsk personnummer (11 siffer) eller D-nummer får ikke benyttet ID-porten for innlogging. Disse kan i stedet logge inn under inntil bedre alternativ er funnet.

ALLE ANDRE MÅ BRUKE ID-PORTEN FOR Å UNNGÅ FEILMELDINGER!!