Grunnkurs brannkonstabel deltid er derfor en modulbasert opplæringsmodell. Dette betyr at det finnes en obligatorisk "kurspakke" som etter endt og bestått kurs innebærer tilstrekkelig grunnkompetanse som brannkonstabel deltid (fullført og bestått grunnkurs brannkonstabel deltid).

I tillegg finnes en rekke tilleggsmoduler som hver kommune og brannsjef må vurdere hvorvidt brannkonstablene på deltid må ha eller ikke.
Denne vurderingen bør gjøres på bakgrunn av kommunen og brann- og redningsvesenets ROS-analyser