Norsk Grunnkurs i Livredning retter seg mot voksne og har som mål å gjøre flere i stand til å kunne ferdes i, på og ved vann på en forsvarlig måte.

Kurset er utviklet i samarbeid med: