Samarbeidsområde for administratorer og kursutviklere
på nakos.no


Informasjonstorg
Admin
Supraglottisk LV
Skyting pågår


Det er nå mange administratorer og kursutviklere på nakos.no.
Dette området er satt opp med tanke på utveksling av idéer og samarbeid rundt kursproduksjon, nettpedagogikk og strategier for videreutvikling av nasjonalt samarbeid.

Du finner også en egen link for moodle-veiledninger på informasjonstorget. Her kan du gå inn å finne beskrivelser av fremgangsmåter i Moodle dersom du skulle stå overfor administrative utfordringer...


Teknologistøttet nettnasert opplæring for ICCS i kontrollrom i den medisinske nødmeldetjenesten.
Kurset er et nettbasert opplegg primært beregnet som et obligatorisk forkurs til oppmøtebasert fysisk opplæring og trening.

Område for lærlingeansvarlige

Adm
Område for administratorer i løsningen inneholdende avtaler og rapporteringsverktøy .