Velkommen til lokalområdet for kurs og kompetanseheving for 110 Sør-Varanger


Om brannvesenet i regionen:
Brannvesenet er organisert i beredskaps- og forebyggende avdeling.
I tillegg er 110 Sentralen for Finnmark, brannvesenets nødmeldingssentral lokalisert i Kirkenes.

Bemanning.
Kasernert brannvesen lokalisert til Arbeidergata 6, Kirkenes.
Vaktlag bestående av underbrannmester og 3 brannkonstabler, herav en deltid, i dreiende turnus.
Brannsjef og varabrannsjef inngår i overordnet vakt sammen med utrykningslederne.
110 sentralen er bemannet av vaktleder og operatør i 12 timers turnus i tillegg til samisk tolk som går ukesvakter.

Varsling
av brann og ulykker skjer til 110 sentralen i Kirkenes, tlf. 110

Nødmeldesentralen
har ansvar for mottak av nødmeldinger, utalarmering av nødvendige innsatsressurser samt kommunikasjon og annen bistand til enheter i innsats. Alarmsentralen mottar trygghetsalarmer fra 2 kommuner i Finnmark samt brannalarmer fra andre kunder i hele fylket. Nødmeldesentralen har som eneste alarmsentral i Norge etablert en samisk tolketjeneste.

Forebyggende avdeling
ledes av varabrannsjef som har ansvar for gjennomføring av lovpålagte tilsyn i kommunens § 13 bygg (særskilte brannobjekt) samt annet brannforebyggende arbeid.

dette er bare for å se hvordan man kan legge til andre aktuelle kurs for 110 Finnmark