SØ logo uten tekst 

Velkommen til Sykehuset Østfold HF - prehospital avdeling