Vær oppmerksom på at personalsaker og andre personalspørsmål ikke tas på denne siden. Det er ikke tillatt med med noen form for sensitiv informasjon.

Ved diskusjoner/forespørsler blant ansatte brukes diskusjonsforumene.

Håper denne siden kan hjelpe oss til å få en god felles informasjonsflyt i avdelingen.