Medikamentutsjekk 2019 for ambulansepersonell ved Ambulansetjenesten Helse Stavanger HF på nivå ALS (Avansert Livsfunksjonsstøtte) og BLS (Basal Livsfunksjonsstøtte).