Dette er et kurs som har som mål å gi helsepersonell kunnskap om CPAP, fysiologiske effekter og om tilstandene der det er indikasjon for å bruke CPAP. Kurset og kompendiet er beregnet på ambulansearbeidere, leger og sykepleiere som bruker eller skal lære å bruke CPAP i pasientbehandlingen.