Ekstramodul for gruppevalg

Med modulen "Gruppevalg" kan brukerne selv bestemme hvilkeNein gruppe de ønsker å tilhøre. Modulen legges til som en aktivitet i kurset. I innstillingene for modulen kan man tillate å melde seg på flere grupper, bytte gruppe og antallsbegrense gruppene. For å tillate påmelding i flere grupper må det krysses av for "Tillat innmelding i flere grupper", mens bytting av gruppe tillates ved å krysse av for "Tillat uppdatering av valg".

For å antallsbegrense gruppene må innstillingen "Begrense antall besvarelser" settes til "Slå på", og du må deretter angi antallet som kan melde seg på hver gruppe. Du kan sette en generell antallsbegrensing i feltet "Generelle begrensninger" og/eller så kan du sette dette for hver enkelt gruppe i feltet "Grense" som vises under gruppenavnet. Merk at "0" i antallsbegrensningen faktisk betyr 0, og gjør at ingen kan melde seg på gruppen.