Dette er en test på karaktersetting fullførtsporing