Internopplæring for personell som skal kunne fungere som fartøyssjef, inkludert ledelse og medikamentering.