Nettkurset for implementering av CPAP i tjenesten. Kurset er obligatorisk og skal være bestått før deltagelse på oppmøtebasert del av opplæringen.

I 2015 er praktisk opplæring lagt til samme dag som oppmøtebasert del av sertifisering.