Emneoversikt

 • Opplæring corpuls3

  Velkommen til opplæringssområdet for corpuls3

  I denne modulen vil du få ein gjennomgang av corpuls3.

  Alle linker og anna innhald med kvitteringsbokser til venstre for seg skal opnast.

  Du finn og ein frivillig eigentreningstest og ei obligatorisk avsluttande prøve.

  På den avsluttande prøva må du oppnå 90 % riktige svar for å bestå.

  Til slutt vil kursleiar godkjenne praktisk opplæring, og kurset vil då bli kvittert ut som fullført.

 • Ressurser

  Her finn du ressursar du skal sjå gjennom før du tar avsluttande prøve. Modulen blir ikkje godkjent dersom ikkje alle linkane er opna og gjennomgått.

 • Praktisk egentrening

  Her finn du dokumentet som beskriv praktiske ferdigheter som alt ambulansepersonell skal øve på regelmessig.

 • Egentrening teori

  Her kan du gjennomføre eigentrening før avsluttande prøve til sjølve sertifiseringsmodulen. 10 vilkårlige spørsmål. Ubegrensa antall forsøk og gjennomsnitskarakter blir vist. Spørsmåla vil gå igjen i avsluttande prøve.
  I motsetning til avsluttande prøve vil du her få en gjennomgang som syner kva du svarte og om det var rett eller galt. Det er difor smart å nytte denne eigentreninga, til du veit at du er godt "innafor".

 • Avsluttende utsjekker

  TEORI:
  18 spørsmål.
  12 minutter tidsbegrensing.
  Ubegrensa antall forsøk.
  Spørsmåla blir stokka mellom kvart forsøk.
  Kun poengsum synes etter forsøk.
  Du må ha 90% riktig for å bestå testen.

  PRAKTISK GODKJENNING:
  Oppmøtebasert opplæring godkjennes av kursleder/administrator etter fagdag/stasjonsopplæring.