Oversikt over prosjekter i Finnmark 2010- 2011Prosjektets navn:

Formål/beskrivelse:

Tidsrom:

Kontaktperson (navn, e-post):

Dødsfall etter traumer i grisgrendte strøk

Forskerlinjeprosjekt. Epidemiologi vedr. traumerelaterte dødsfall i Finnmark. Sammenligning med urbane dødsfall fra Hordaland. Lekfolks innsats på skadested.

2008-2011

Håkon Kvåle Bakke hkb025@student.uit.no

& Torben Wisborg

Traumesideleie – implementering av ny viten?

1) Implementering og utførelse

2) Anatomisk effekt av ulike utførelser

2010-11

Sabina Fattah/Guri Ekås

sabina.fattah@gmail.com

gurie@gmail.com

& Torben Wisborg

Traumeepidemiologi på Helgeland 2008

Komplett beskrivelse av alle traumer i et definert ruralt område og tidsrom med destinasjon og tidsbruk.

2010-11

Svein Arne Monsen svamons@frisurf.no & Torben Wisborg

NACA-score i helikoptertjeneste

Validering og korrelasjon til mortalitet og andre effektmål

2010-12

Lasse Raatiniemi / Knut Fredriksen lasse.raatiniemi@gmail.com

Knut.Fredriksen@unn.no & Torben Wisborg

Trauma team training in a low-and middle income country

Beskrivelse av implementering og vedlikehold av traumeteamtrening i Botswana og effekt av trening

2009-12

Terje Hanche-Olsen hancheolsen@hotmail.com & Torben Wisborg


Sist endret: Saturday, 22. February 2014, 13:55