Oversikt over prosjekter i Vestfold/ Telemark 2010- 2011Prosjektets navn:

Formål/beskrivelse:

Tidsrom:

Kontaktperson (navn, e-post):

Prehospital HLR i en hel AMK-region

Vi har avdekket betydelig forskjell i populasjonsbasert og prosentvis overlevelse ved prehospital hjertestans innen vår region (6% Telemark vs 18% i Vestfold) Materialet består samtlige 577 prehospital hjertestans som ambulanse rykket ut til 2007-2009 i Vestfold og Telemark.

Årsakene til forskjellen er usikre

Vi vil nå utvide databasen med flere datafelter for å få økt forståelse for mulige årsakssammenhenger

2010-2011

Jon.erik.steen-hansen@siv.no

Modifié le: samedi 22 février 2014, 13:55