NMTG

 

 
Om NMTG:

NMTG ble opprettet i september 2010, og er del av et internasjonalt nettverk som har lisens i bruken av Manchester Triage Scale (MTS). MTS ble utviklet av en gruppe akuttsykepleiere og akuttleger i Storbritannia, og er et triagesystem for prioritering av pasienter i akuttmottak/legevakt. Med systemet følger en bok, ”Emergency triage”, som første gang ble utgitt på engelsk i 1996, og et opplæringskurs for brukere av systemet.
 

Hovedområde for administratorer og instruktører.
Her finnes ressurser og verktøy for informasjon og samhandling.
Spørsmål til boka, obligatoriske arbeidskrav og pre-test