Ressursområde for NSDM
Kurs for lokal samhandling ved akuttmedisinsk innsats.

Informasjonsområde for "Akuttmedisinsk Samhandling" ved Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin

Ressursområde for leger som går,- eller har gått kurs i regi av fylkeslegen.