SCANDIMM

The International Diploma in Mountain Medicine forvaltes i Skandinavia av Norsk Fjellmedisinsk Selskap(NFS) under tittelen Scandinavian Diploma in Mountain Medicine (ScanDiMM).
ScanDiMM er den høyeste tilgjengelige utdannelsen innen feltet villmarksmedisin/ fjellmedisin og er godkjent av IKAR, UIAA og ISMM.


Målgruppe: Trykkavlastning

Kurset er laget for leger som primær målgruppe. Kurset er også åpent for sykepleiere og paramedics/redningsmenn med interesse for fjell, friluftsliv og prehospital medisin.
For opptak kreves akuttmedisinsk erfaring og god erfaring fra fjell og friluftsliv.

Utdannelsen tilsvarer et universitetsdiplom og innebærer ca. 155 undervisningstimer fordelt over tre kurs (normert 2 år, maks 4 år).
Undervisningen er fordelt likt mellom praksis og teori og forgår på norsk, svensk og engelsk. 
 
Opptak skjer hvert 2. år.
 
ScanDiMM er godkjent med 60 poeng i DNLF for Allmennlegers videre- og etterutdanning, 22 poeng for Anestesilegers videreutdannelse og 60 poeng for anestesilegers etterutdannelse. 
 
For mer informasjon se informasjon om ScanDiMM 2016
 
Klikk her for søknadsskjema. 
 

Portal for nye kandidater til ScanDiMM 2014.  

Kull 2016: Dette er en oppstart for dere inntil nye nettsider er på plass.