I denne kategorien finner man mange tjenesters lokalområder for fag, informasjon, kommunikasjon, samhandling og kvalitetsikring.
Noen er åpne for gjestetilganger, og andre ikke.