Kursmoduler utarbeidet av ambulansetjenestene i HSØ i løpet av våren og sommeren 2016.
Intensjonen er at disse modulene gjøres nasjonalt tilgjengelige ila 2017.