Velkommen til området for Akuttmedisin innenfor Finnmarkssykehuset HF
sitt ansvarsområde


Finnmark er et utfordrende område for akuttmedisin, og i sterk faglig vekst. Til tross for moderat antall turer per ambulanse, kjører den hjulbaserte tjenesten nesten 1/3 av de samme km som Oslo og Akershus.
Vi har mange pasienttimer i bil! Hva med 37 mil til nærmeste sykehus?

Ta kontakt for hospitering med nye utfordringer! Vi trenger også ferievikarer her oppe. Noe for deg?


Til deg som ansatt vedrørende gjennomføring av sertifiseringene:

Sertifiseringer som er obligatoriske tildeles automatisk, og du finner dem under "mosaikken" på startsiden (dashboard).
(Dersom du ikke ser denne siden, kan du klikke på navnet ditt opp til høyre og så velge: "Vis mine kurs og sertifiseringer")

Overskriften er navnet på sertifiseringen, for eksempel "Legemiddelsertifisering for ambulansetjenesten i Finnmark" og så ligger kursene etter hverandre nedover. Du kan starte dem fra denne siden, og de markeres med grønn farge når de er fullført med godkjent resultat. Holdbarhet er 12 mndr.

Alle kursene skal være markert med grønt til enhver tid, og du kan ta dem så ofte du vil, men maksimalt 12 mndr mellom hver gjennomføring.
Informasjon om hvordan du gjennomfører en re-sertifisering finner du i den enkelte kursmodul ;)