Starte kurset ved å velge det området du jobber i primært:

Velg den gruppa du tilhører for å starte kurset. Dersom du er vikar skal gruppa "Vikarer" velges, dersom du er Lærling skal gruppa "Lærlinger" velges.

Farmakologikurs for tjenestene i Finnmark