Velkommen til området for Akuttmedisin innenfor Finnmarkssykehuset HF
sitt ansvarsområde


Finnmark er et utfordrende område for akuttmedisin, og i sterk faglig vekst. Til tross for moderat antall turer per ambulanse, kjører den hjulbaserte tjenesten nesten 1/3 av de samme km som Oslo og Akershus.
Vi har mange pasienttimer i bil! Hva med 37 mil til nærmeste sykehus?

Ta kontakt for hospitering med nye utfordringer! Vi trenger også ferievikarer her oppe. Noe for deg?

 

Farmakologikurs for tjenestene i Finnmark

Velg den gruppa du tilhører for å starte kurset. Dersom du er vikar skal gruppa "Vikarer" velges, dersom du er Lærling skal gruppa "Lærlinger" velges.

Starte kurset ved å velge det området du jobber i primært: