Dette området benyttes våren 2016 til å pilotere et kurskonsept, og et ressursområde for CBRNE.

Når dette er evaluert vil det åpnes for alle.

Ressursområde for operative anliggende knyttet til CBRNE-hendelser.

Området er i en oppstartsperiode rettet mot øremerket innsatspersonell innen fagfeltet, men vil etterhvert åpnes for alle.
Området vil inneholde ressurser, tester og en erfaringsdatabase.

Kurs for personell med dedikerte oppgaver innen fagfeltet