Denne kategorien inneholder opplæringsmodulene utarbeidet av Luftambulansetjenesten HF. Kategorien er normalt skjult for andre enn administratorer, og kursene vil kun komme til syne på den ansattes startside under "Mine kurs og godkjenninger" når sertifisering er tildelt.

Opplæringen settes opp som samling av moduler og knyttes opp til jobbroller. Tilgang til kursene kan videre kontrolleres/ begrenses med flere tildelingsmetoder.                                                                                                           Photo: Øystein Eugene Hermstad

Klikk på riktig arbeidssted for å melde deg inn i kurset. Du gjør dette kun første gang.

Klikk på riktig arbeidssted for å melde deg inn i kurset. Du gjør dette kun første gang.

Klikk på riktig arbeidssted for å melde deg inn i kurset. Du gjør dette kun første gang.

For å komme inn på dette kurset klikker du på det som er din primærbase. Du trenger kun å gjøre dette første gang

Klikk på riktig arbeidssted for å melde deg inn i kurset. Du gjør dette kun første gang.

Klikk på riktig arbeidssted for å melde deg inn i kurset. Du gjør dette kun første gang.

Klikk på riktig arbeidssted for å starte kurset. Du trenger kun å gjøre dette første gang.

Velg primær-arbeidssted for å komme inn på kurset. Du trenger bare gjøred dette første gang du går inn på kurset

Velg priimær arbeidplass for å komme inn på kurset. Du trenger kun å gjøre dette den første gangen.

Velg primær base for å komme inn på kurset. Du trenger kun å gjøre dette første gang.

Velg primærbase for å komme inn på kurset. Du trenger kun å gjøre dette første gang.

Under velger du hvilken base du tilhører