Velkommen til OUS Syketransport

Syketransport startet opp høsten 2014 i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus som et prøveprosjekt. Dette ble straks en stor suksess. Fra 2016 ble syketransport overført til Pasientreiseavdelingen. Per dags dato har vi tre biler i full drift med 12 faste ansatte.