Dette er den teoretiske delen av sertifiseringen for AMK Helgeland. Denne skal være fullført før kandidaten kommer på praktisk sertifisering.