Dette kurset er et grunnkurs for koordinatorrollen ved AMK-Sørlandet.

Kurset består av 7 moduler og skal gi kandidaten nok kunnskap til å fungere som selvstendig koordinator i drift ved AMK-Sørlandet.

Hver modul er satt opp som et kurs, og man må bestå alle modulene for å sjekkes ut.

Varighet på opplæringen vil normalt være mellom 8 og 16 vakter.

Modul 1 er en introduksjon til AMK Sørlandet og ting som skal være på plass av tilganger etc når kandidat er i gang.

Modul 2 vil primært ta for seg oppdragsregistreringsverktøyet AMIS, og man skal også begynne å gjøre seg kjent med rutinene rundt bestillinger av oppdrag med hastegrad vanlig. Som linket kurs er HDO's nødnettkurs.

Ellers bygger modulen videre på tidligere kunnskap.

Modul 3 omhandler primært teori rundt kart og bruk av de kartverktøy vi har tilgjengelig ved AMK.
I tillegg vil modulen gå gjennom grunnopplæring i lydlogg, praktisk bruk av telefonidelen i ICCS, og en endelig utsjekk på AMIS.

Ellers bygger modulen videre på tidligere kunnskap.

Modul 4 omhandler ting som er litt mer uvanlig i hverdagen som koordinator. Blant annet bestillinger av ambulansefly, transplantasjons og forsikringsturer. I tillegg vil modulen ha en del om våre samarbeidsaktører.

Ellers bygger modulen videre på tidligere kunnskap.

I modul 5 skal kandidat jobbe selvstendig. Veileder følger med og er tilgjengelig ved behov. Denne modulen inkluderer også en kartlegging i forhold til simultankapasitet. Dette gjøres enten naturlig ved vanlig drift i sentralen dersom trafikken tilsier at det er behov for å prioritere i samtaler og holde flere baller i luften. Dersom trafikken er for liten må veileder bidra med fiktive hendelser for å simulere dette. Modul 5 inneholder evalueringsskjema for veileder og evalueringsskjema for kandidat, og midtsamtale med leder/stedfortreder for leder.

Modul 6 omhandler mottak av nødtelefoner i AMK og er en grunnleggende innføring i dette for å sette kandidat i stand til å avlaste med nødtelefoner i arbeidet som koordinator ved AMK Sørlandet.

Modul 7 er utsjekk av koordinator.

Kandidat skal her vise at han/hun kan jobbe selvstendig som koordinator ved AMK Sørlandet. Kandidat skal kunne håndtere vanlige henvendelser inn til AMK, samt avlaste medisinsk operatør og flåtestyrer om nødvendig.