Dette kurset er et grunnkurs for flåtestyrerrollen ved AMK-Sørlandet.

Kurset består av 7 moduler og skal gi kandidaten nok kunnskap til å fungere som selvstendig flåtestyrer i drift ved AMK-Sørlandet.

Hver modul er satt opp som et kurs, og man må bestå alle modulene for å sjekkes ut.

Varighet på opplæringen vil normalt være mellom 6 og 14 vakter.

Modul 1 tar for seg introduksjon som flåtestyrer ved AMK Sørlandet.
Modul 1 tar også for seg en mer dyptgående opplæring i radiodelen av ICCS

Modul 2 tar for seg beredskapstenking og hvordan vi forholder oss til det.

Modul 3 tar for seg samarbeid med luftambulansen og har ellers hovedfokus på kartforståelse

Modul 4 tar for seg spesielle forhold i virket som flåtestyrer ved AMK Sørlandet

Modul 5 tar for seg operasjoner med våre samarbeidsaktører. Spesielt politi, brann og frivillige.

Modul 6 er mer selvstendig arbeid som flåtestyrer ved AMK. I tillegg går en gjennom prosjektet "sammen redder vi liv" og ser på hvordan man kan finne hjertestartere i Transmed

Modul 7 er utsjekk av flåtestyrer

Kandidat skal her vise at han/hun kan jobbe selvstendig som flåtestyrer ved AMK Sørlandet.