Område for ansatte i AMK Vestfold - Telemark

Velkommen til årlig sertifisering!

Årlig test er obligatorisk for alle ansatte i AMK å gjennomføre. Dette er en del av re-sertifiseringen for AMK operatører.  Den består av fire moduler: NIMN (og fag), Bliksund, Nødnett og Transmed. Hver av disse har 20 spørsmål. For å få godkjent års-sertifiseringen, må hver av disse være bestått (minst 90 % riktig svar). Her er ingen tidsbegrensning, men begrenset til 3 forsøk pr. modul. Testen må være bestått innen 01.11.23.