Bruksvilkår informasjon

logo til Hjertestarterregisteret

TAKK for at du registrerer deres hjertestarter i Hjertestarterregisteret www.113.no.  

Hjertestarterregisteret
Hjertestarterregisteret er offentlig og driftes av helsemyndighetene ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Hjertestarterregisteret  er en del av driften for Helse sør-øst HF. Registeret ble opprettet på oppdrag fra norske helsemyndigheter, og ble åpnet 03.04.2017 av Helseminister Bent Høie. Formålet er å øke overlevelsen ved plutselig hjertestans utenfor sykehus.  Det koster ingenting å være registrert og registeret er ikke-kommersielt.  NAKOS er en del av Prehospital klinikk, Ullevål sykehus ved Oslo Universitetssykehus HF. 

Medisinsk nødtelefon 113, HLR og hjertestarter
Det viktigste livreddende tiltak ved hjertestans er å ringe 113 og starte hjerte-lungeredning. Er det flere førstehjelpere til stede, vil 113 be dere om å hente nærmeste hjertestarter.

Når dere registrerer deres hjertestarter i Hjertestarterregisteret kan den være med å redde liv.  Hjertestarteren blir synlig for Medisinsk nødtelefon 113. Befolkningen kan via nettsiden gjøre seg kjent med hvor nærmeste hjertestarter er. I en akutt situasjon vil 113 veilede innringeren til å gi førstehjelp og utføre HLR. De vil se registrerte hjertestarterne i sitt kart i sentralen, med adresse og beskrivelse av tilkomst og gi opplysningene til innringeren.  På 113 har de flere opplysninger om hjertestarteren enn det som ligger offentlig tilgjengelig, f.eks. tilgangskoder, telefonnummer eller tilgang til nøkler som er skrevet i feltet «info til nødetater».  Hjertestarterregisteret 113.no viser også hjertestartere i appen Hjelp113 (Norsk luftambulanse), Nabohjelp (OBOS) og en rekke offentlige kommunale sier.

Kvalitetssikring
Registeret må kvalitetssikres, slik at 113 kan stole på at hjertestarterne er tilgjengelige, funksjonelle og operative i størst mulig grad.

For å kunne registrere en hjertestarter er det derfor noen krav du må akseptere:

  

Brukervilkår av 11.04.2019:

Krav til registeringen i Hjertestarterregisteret

1.0 Eier og ansvarlig kontaktperson
Den som registrerer hjertestarteren må ha tillatelse fra eieren på at den blir registrert og legges ut i det offentlige registeret. 

Det må oppgis en ansvarlig person med kontaktinformasjon (telefonnummer og post- og e-postadresse) for hjertestarteren.  Denne personen har ansvar for å holde opplysninger om hjertestarteren oppdatert og følger opp at den er vedlikeholdt og i beredskap, samt oppdateringene av disse opplysningene i Hjertestarterregisteret.

2.0 Webanalyse
Hjertestarterregisteret benytter web-analyseverktøy.  Dette samler kun anonyme data for å forstå brukeratferd og kunne videreutvikle nettstedet i forhold til brukernes behov.  Det lagres ingen identifiserbar informasjon, slik som IP-adresser eller personopplysninger i denne analysen.

3.0 Begrenset innsyn og non-profitt
Opplysningene som registreres gjøres tilgjengelig for Hjertestarterregisteret og for helsepersonellet på Medisinsk nødtelefon 1-1-3. 

Det gis ingen kontaktopplysninger til eier eller ansvarlige kontaktpersoner ut fra personopplysningene i Hjertestarterregisteret. Informasjonen som skrives i feltene «Beskrivelse av tilkomst» er synlig offentlig og feltet «Info til nødetatene» er kun synlig i 113-sentralene.

Hjertestarterregisteret selger ikke hjertestartere, tilbehør eller kurs og vil ikke kontakte eier eller ansvarlige i salgsøyemed.

Hjertestarterregisteret vil ikke videreformidle registrerte opplysninger om merke, modell, utløpsdatoer, tilgangskoder eller andre opplysninger som kun er registrert med tanke på veiledning fra 113.

4.0 Visning av posisjon
Posisjonen for hjertestarter legges inn i et offentlig tilgjengelig kart, på hjemmesiden for Hjertestarterregisteret www.113.no og gjøres tilgjengelig for samarbeidspartnere som ønsker å vise plasseringene i applikasjoner og hjemmesider for offentligheten via et API som kan bygges inn i andre visninger, som Kartverket, Norsk Luftambulanses app: «Hjelp 113», noen kommuners beredskapsplaner o.l. 

Hjertestarteren må være tilknyttet en adresse og plasseres så nøyaktig som mulig i kartet. Mobile hjertestartere med GPS må registreres via et eget API og da må du kontakte registeret for å få den registrert, samtidig som det vil innebære endrede vilkår i personvern p.g.a. sporing av hjertestarterens posisjon.

Hjertestarteren kan bli benyttet og brukt av førstehjelpere i nærheten, som kommer til dere for å hente den ved mistanke om en hjertestans i nærheten. Slik øker den beredskapen i ditt nærområde.

5.0 Vedlikehold og automatiserte påminnelser via e-post
Hvert halvår (minimum) må opplysningene om tilgjengelighet bekreftes, det kommer en e-post til den ansvarlige kontaktpersonen. Kontaktpersonen må da logge seg inn og bekrefte hjertestarterens operative status. Dersom det ikke kvitteres for denne henvendelsen settes hjertestarteren inaktiv inntil bekreftelsen foreligger igjen.

Det vil komme e-post med påminnelse om utskifting av elektroder ved registrert utløpsdato (ca. hvert 2. år). Denne e-posten betyr at man må logge seg inn å oppdatere til en nyere utløpsdato når man har byttet til nye elektroder.  Noen har serviceavtaler hvor de får tilsendt nye elektroder automatisk eller at det kommer noen å bytter dem, men opplysningene i Hjertestarterregisteret må oppdateres av den ansvarlige kontaktpersonen som har registrert hjertestarteren. 

6.0 Eventuell bruk
Det gis ingen økonomisk kompensasjon for din registrering eller klargjøring etter eventuell bruk av hjertestarteren. Normalt vedlikehold etter bruk er nye elektroder og noen ganger må man ha nytt batteri.  Dette vedlikeholdet ved bruk må bekostes og utføres av eier.

Det gis ingen økonomisk kompensasjon dersom hjertestarteren ikke kommer til rette etter en hendelse.

Data fra registeret vil kunne bli brukt i forskningsøyemed av helseforetakene/myndighetene.

7.0 Ansvar
Hverken Hjertestarterregisteret, Medisinsk Nødtelefon eller eier av hjertestarteren kan gjøres ansvarlig for funksjonaliteten på hjertestarteren eller tilgjengeligheten ved en hendelse.

Hjertestarterregisteret kan ikke gjøres ansvarlig dersom en hjertestarter blir skadet eller stjålet på bakgrunn av registreringen eller i forbindelse med bruk. Eventuelt misbruk fra enkeltpersoner, av de registrerte opplysningene, må politianmeldes på normal måte av eier.