Kursområde for kompetansepakker til bruk ved akutte episoder/nasjonale kriser der bemanning av ambulanser og transportkapasitet er rammet.

Ved hendelser der beredskap affiseres nasjonalt vil det være nødvendig å kunne bemanne opp/ re-organisere ambulansetjenesten slik at pasienter kan behandles og transporteres på en etter forholdene sikker og god måte.

Dette vil kreve at personell fra andre yrkesgrupper kan skoleres opp til et mimnimumsnivå.

Opplæringsløpene som er tilgjengelige på dette området er tilpasset varierende utgangspunkt hos de som skal fases inn.

Hvis du er en aktuell søker tilhørende gruppene Beredskapsambulanser frivillige organisasjoner, Forsvarets Sanitet, medisinerstudent 6 semester eller høyere med prehospital erfaring og tilsvarende, kan du ta Kurspakke 1 som du finner lenger ned på siden. Dette vi gi deg et teoretisk grunnlag for å bli vurdert som aktuell vikarkandidat.

Du finner påmeldingsknapper for de tjenestene som benytter denne kurspakken under det aktuelle kurset.

VIKTIG:
Ledige vikarstillinger i de aktuelle tjenestene vil bli utlyst i Webcruiter. Du MÅ samtidig søke her for å kunne få jobb!

 

Grunnpakken er et læringsløp beståeende av nettbaserte kurs som skal gi en basis før innfasing i en tjeneste.

Vi minner igjeen om at dette ikke er søknad om jobb, dette må gjøres på Webcruiter som er tjenestenes søkesystem for jobbsøknader på ledige stillinger.

Under finner du påmeldingsknapper til de tjenestene som benytter dette kurset. Velg knappen for den tjenesten du har tenkt å søke jobb hos. Finner du den ikke her må du kontakte den aktuelle tjenesten selv.