Velkommen til området for anestesileger ved STHF med tilknytning til

akuttmedisinske fagområder.

 

Her vil det bli lagt ut ressurser og relevante kurs.

Området utvikles fortløpende med oppstart 2021.