Velkommen til ressursområdet for LocusEmergency.

Her vil det etterhvert publiseres kurs og ressursområder for aktuelle brukergrupper.

Litt  om oss:
LocusEmergency er en helhetlig systemløsning for mottak, registrering og håndtering av alle typer telefon- og alarmhenvendelser til nødsentralen.
Locus Emergency gir en optimal håndtering av alle henvendelser gjennom gode vertøy for beslutningsstøtte. Operatør får god veiledning og forslag til tiltak basert på tilgjengelig informasjon i systemet.

Hovedfunksjoner:

  • Mottak av samtaler og alarmer
  • Registrering
  • Flåtestyring - god oversikt for koordinering av rett ressurs
  • Geografisk informasjon
  • Beslutningsstøtteverktøy
  • Oppdragsinformasjon til ressurser
  • Informasjonsdeling og samhandling ved store hendelser
  • Integrasjoner til eksterne systemer