Velkommen til resursområdet for den tverretatelige operative øvingsgruppa i Trøndelag.
Her vil det etableres sider for deling av ressurser som planer og evalueringer.