Emneoversigt

  • Velkommen til kurs om ny versjon av Indeks

    Dette kurset er obligatorisk for alle medisinske operatører og multioperatører å gjennomføre før 03.12.

    Du kommer til kurset ved å trykke på linken under "Tilhørende kurs" i høyre kolonne "Medisinsk Indeks v4".