Topic outline

 • Grunnkurs i farmakologi våren 2024 - ambulansetjensten SI

  Farmakologikurset er en kombinasjon av selvstudie, obligatoriske arbeidskrav som innsendingsoppgave og flervalgstester (MCQ). Kurset er nettbasert, men har to dager med obligatorisk oppmøte. Den ene dagen er det fokus på legemiddelregning og Metalysbehandling, mens den andre dagen er det praktiske øvelser og en avsluttende teoretisk og praktisk prøve. Denne dagen vil bli i mars. Dato blir bekjentgjort senere.

  Påmelding til kurset i Bliksund av leder. Frist for påmelding er 14.januar2024.

  Noen emner, lover, forskrifter, prosedyrer og retningslinjer er det ingen prøve, men det må hakes av for at det er lest og forstått. Det vil bli spørsmål fra alle emner i den avsluttende prøven.

  Tilhørende kurs, Esketamin, Fentanyl og Midazolam tilhører også grunnkurset. Kursene må være gjennomført før den avsluttende prøven.

  Bestått kurs kan gi godkjenning for bruk av medikamenter i Sykehuset Innlandet.

  NB! Du må ha bestått fagprøve i ambulansefaget før oppstart på grunnkurset i farmakologi.

 • Emne 1A - Lover og forskrifter

  Lover

  Du må lese de lovene og forskriftene som er aktuelle for ambulansepersonell. Dette emnet må være avsluttet 18/2 før du kan gå videre på emne 2.

  I veilederen for legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst er kapittel 2.2.4 om ansvarsfordeling viktig.

  URLs: 7File: 1
 • Emne 1B - Prosedyrer og retningslinjer SI

  Her må du bekrefte at du har lest prosedyrene og retningslinjene for SI ved å krysse av.

  Dette emnet må være avsluttet 18/2 før du kan gå videre på emne 2.

  URL: 1Files: 16
 • Emne 2 - Legemiddelregning

  Det er tilgjengelig flere moduler fra NTNU i Trondheim (utarbeidet av Thor Albriktsen ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie). Deltakere på farmakologikurset får tilgang til MedEasy  . Der er det et kurs i legemiddelregning og farmakologi. Begge kursene er obligatoriske. Når du går inn på MedEasy og "Mine kurs"  vil du se en samling med videoer i farmakologi.

  Label: 1URLs: 11Files: 4Quizzes: 2
 • Emne 3 - Generell farmakologi og legemidler til spesielle pasientgrupper

  Her er det videoforelesning med presentasjoner du kan skrive ut. Det er inndelt i kapitler, slik at du kan dele opp undervisningen. Du kan når som helst i presentasjonen ta en pause.

  Dette emnet må være bestått innen 21/4 før du kan ta den avsluttende prøven.

  URLs: 23Files: 15Quiz: 1
 • Emne 4 - Legemiddelhåndtering i ambulansetjenesten SI

  I dette emnet er det legemiddelhåndtering spesielt for Sykehuset Innlandet, blant annet trombolysebehandling og intranasal administrering.

  Det er flervalgstest og innleveringsoppgave i trombolyse.

  Dette emnet må være bestått innen 21/4 før du kan ta den avsluttende prøven.

  Files: 11URLs: 7Quiz: 1Assignment: 1
 • Emne 5 - Praktiske prosedyrer i legemiddelhåndtering

  Praktisk ferdigheter i legemiddelhåndtering som for eksempel innleggelse av PVK, intramuskulære og subkutane injeksjoner, intranasal administrasjon vil bli gjennomgått på den avsluttende samlingen, men det er fint om dere øver på disse prosedyrene i forkant.

  VAR Healthcare - Oppdatert prosedyre- og kunnskapsbase for helsetjenesten finner du i Kvalitetssystemet i Sykehuset Innlandet - SI-dokumenter - SI/17 Pasientbehandling og SI/17.34 VAR.

  Flervalgstesten er åpen fra 22/4 - 5/5.

  Label: 1URLs: 10Files: 6Quiz: 1
 • Avsluttende prøve

  Den avsluttende prøven er oppmøtebasert. Det er både en teoretisk og en praktisk prøve, samt gjennomgang av praktiske prosedyrer.

  Avsluttende prøve gjennomføres 26. april (Moelv)

  Assignment: 1File: 1URLs: 4