• Grunnkurs i farmakologi våren 2024 - ambulansetjensten SI

  Farmakologikurset er en kombinasjon av selvstudie, obligatoriske arbeidskrav som innsendingsoppgave og flervalgstester (MCQ). Kurset er nettbasert, men har to dager med obligatorisk oppmøte. Den ene dagen er det fokus på legemiddelregning og Metalysbehandling, mens den andre dagen er det praktiske øvelser og en avsluttende teoretisk og praktisk prøve. Denne dagen vil bli i mars. Dato blir bekjentgjort senere.

  Påmelding til kurset i Bliksund av leder. Frist for påmelding er 14.januar2024.

  Noen emner, lover, forskrifter, prosedyrer og retningslinjer er det ingen prøve, men det må hakes av for at det er lest og forstått. Det vil bli spørsmål fra alle emner i den avsluttende prøven.

  Tilhørende kurs, Esketamin, Fentanyl og Midazolam tilhører også grunnkurset. Kursene må være gjennomført før den avsluttende prøven.

  Bestått kurs kan gi godkjenning for bruk av medikamenter i Sykehuset Innlandet.

  NB! Du må ha bestått fagprøve i ambulansefaget før oppstart på grunnkurset i farmakologi.

Emne 1B - Prosedyrer og retningslinjer SI