Nyhets- og infotavle

Fagsymposium om "Triage i den akuttmedisinske kjeden"

Fagsymposium om "Triage i den akuttmedisinske kjeden"

von Nora Seland Omnes -
Anzahl Antworten: 0

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) arrangerte i samarbeid med Helsedirektoratet et fagsymposium om "Triage i den akuttmedisinske kjeden" 7. mai.

Her kan du lese flere av innleggene.