Nyhets- og infotavle

Det offentlige hjertestarterregisterert

Det offentlige hjertestarterregisterert

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal opprettes et Prosjektleder Siw Osmundsenhjertestarterregister (AED register) i offentlig regi. Helsedirektoratet ga høsten 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) oppdraget med å opprette et nasjonalt register.

Rutiner for vedlikehold
Registerert opprettes primært for bruk i landets AMK-sentraler, som ved hjelp av registeret vil kunne koordinere bruken av tilgjengelige hjertestartere sammen med den ordinære utkallingen av ambulanser, vaktleder, akutthjelpere og andre.

Hjertestarterregisteret kan bidra til å rette søkelyset på private og offentlig eide hjertestartere og få på plass gode rutiner for funksjonskontroll og vedlikehold.

All informasjon om det offentlige registeret vil sendes ut fra NAKOS.

Spørsmål eller kommentarer til prosjektet kan sendes til prosjektleder Siw Osmundsen (bildet) på e-postadresse AED@nakos.no