Nyhets- og infotavle

CBRNE-kurs for utrykningsetatene

CBRNE-kurs for utrykningsetatene

av NAKOS Portal Administrator -
Antal svar: 0

CBRNE-kurs for innsatspersonell er nå er åpnet.

Nettkurset tar sikte på å gi deg en oversikt over innholdet i "Håndbok for nødetatene -Farlige stoffer CBRNE".

Boken inneholder retningslinjer for ambulanse-, brann- og redningspersonell og politi i varslingsfasen, under utrykning og for de første 30 minuttene etter ankomst skadested.
Håndboken skal være til hjelp i de første 30 minuttene på en hendelse med farlige stoffer. Boken er utgitt av Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB).