Om NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) jobber etter en nettverksmodell, hvor involvering av landets ulike fag- og forskningsmiljøer, koordinering og kontakt med andre kompetansesentre og utvikling av åpne nasjonale konsepter for opplæring står helt sentralt.
Dette er en arbeidsprofil som ansvarliggjør både NAKOS og nettverket. Det er derfor viktig at det akuttmedisinske miljøet i Norge selv også knytter kontakter med NAKOS. Den beste modellen for nettverksbygging er tosidig.

Portalen (www.nakos.no) er et verktøy som skal bidra til å samle og dele ressurser, samtidig som det er en fagportal som kan benyttes til kursadministrasjon og kvalitetsikring lokalt i den enkelte tjeneste.

NAKOS ønsker å være en samlende ressurs for alle elementene i den akuttmedisinske kjeden, for på denne måten å bidra til en kvalitetsheving innen faget. Målsettingen er å bidra til at best mulig akuttmedisinsk kompetanse når frem til pasienten når han eller hun trenger det.

Dersom du er pålogget kan du lese mer under. Er du ikke, kan du velge "Logg inn som gjest".
Mer om NAKOS


Informasjon til publikum, pasienter, pårørende og andre interesserte:
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) er en offentlig kompetansetjeneste som er organisert som en del av Oslo universitetssykehus HF. Tjenesten arbeider med førstehjelp og akuttmedisin utenfor sykehus. Brukere av tjenesten er alle typer helsepersonell i akuttmedisin, beredskap, akutt- og førstehjelpere og offentlige helsemyndigheter, helseforetak og kommuner. Publikum (pasienter og deres pårørende) vil finne fagstoff som er lett tilgjengelig også for de som ikke er utdannet innen medisin og helsefag. På vår nettportal 113.no vil du finne informasjon om livreddende førstehjelp og om AMK-sentralene. NAKOs er også ansvarlig for landets hjertestansregister og et register over utplasserte hjertestartere i det offentlige rom. Har du spørsmål eller kommentarer, ta kontakt på e-postadresse postmottak@nakos.noAnsatte

Jo Kramer-Johansen
Professor og daglig leder
E-post: jo.kramer-johansen@medisin.uio.no
Telefon: 23027239

Lars Didrik Flingtorp
Seniorrådgiver - portaladministrator
E-post: flingtorp@gmail.com
Telefon: 95251080

Ingvild Tjelmeland
Leder Norsk hjertestansregister
E-post: ingvild@nakos.no
Telefon: 23027238

Siw Lilly Osmundsen
Leder Hjertestarterregisteret 113.no
E-post: siw@nakos.no
Telefon: 90847253

Lars Wik
Seniorforsker/overlege
E-post: lars.wik@medisin.uio.no
Telefon: 23026214


Thomas Berg Green
Seniorrådgiver / daglig leder Norsk Førstehjelpsråd
E-post: thomas@nakos.no
Telefon: 24022220 (innvalg 1)

Gry Landbø
Føstekonsulent
E-post: gry.landbo@nakos.no

Johannes N. Svensøy
PhD-stipendiat
E-post: postmottak@nakos.no

Camilla Hardeland
Seniorforsker
E-post: camilla.hardeland@nakos.no

Zuletzt geändert: Donnerstag, 5. Oktober 2023, 10:17