Oversikt over prosjekter i OUS/ Steen 2010- 2011Prosjektets navn:

Formål/beskrivelse:

Tidsrom:

Kontaktperson (navn, e-post):

Optimalisering kompresjonssted under HLR

Vil endring håndplassering under pågående HLR utenfor sykehus påvirke hemodynamikk målt ved ET CO2?

2010-2011

Kjetil Sunde kjetil.sunde@medisin.uio.no

Protokollbruk under HLR

Bl.a. Hvordan brukes protokoller HLR på AMK OUS og USA og ambulanse og intensiv OUS

2010-2012

Olasveengen Theresa olasveengen@yahoo.no

Opplæring i HLR eldre (>50)

Kvalitet HLR eldre, opplæringsmetoder

2009-2012

Jo Kramer-Johansen. jo.kramer-johansen@medisin.uio.no

Adrenalin under HLR

Nøyere analyse av effekter av medikament

2010-2011

Olasveengen Theresa olasveengen@yahoo.no

Responstid AMK Oslo og Akershus

Målsettingen er å redusere responstid ved AMK Oslo og Akershus ved hjelp av bl.a. operasjonsanalytiske metoder og simulering.

2011-2012

Andreas Hansen

Konst. avdelingsoverlege AMK Oslo og Akershus

sbhdre@uus.no


Sist endret: Saturday, 22. February 2014, 13:55